ACTA DE SESIÓNS DIXITAIS
BUSCAR
Pleno Ordinario do 30 de Setembro de 2021
Documentación da Sesión:
20210930_CORISTANCO.mp4
20210930_CORISTANCO.mp3
27-09-2021ACTA_PLENOS_PARA_VIDEOACTAS_-GALLEGO.doc
Compartir ligazón:
Listaxe de intervencións:
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1. APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA FISCAL Nº20 REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTROS DE INTERESE XERAL. 0:00:25
VOTACIÓN 0:19:21
2. APROBACION INICIAL DA MODIFICACIÓN INICIAL DO ARTIGO 4 DA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DO CONCELLO DE CORISTANCO. 0:20:09
PASA A VIDEO 0:34:23
VOTACIÓN: PARA DEJAR ENCIMA DE LA MESA 1:01:33
3. APROBACION INCIAL DA MODIFICACIÓN DO TÍTULO, E DOS ARTIGOS 2, 5, 6, 7 E 9 DA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS. 1:02:17
VOTACIÓN 1:07:09
4. SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE POLA OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO COLEXIO CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL, SAN ROQUE-TRABA. 1:07:40
VOTACIÓN 1:31:04
5. 1. INFORME TRIMESTRAL MOROSIDADE 2º TRIMESTRE ANO 2021 1:31:44
6. CONTROL DA ACTIVIDADE DOS RESTANTES ÓRGANOS DA CORPORACIÓN 1:32:02
A.- RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DITADAS DENDE O 26.07.2021 (NÚM. 646) ATA O 26.09.2021 (NÚM. 849). 1:32:10
B.- MOCIÓNS. 1:32:28
MOCION PRESENTADA POLO GRUPO POLITICO ALVC O DIA 24.09.2021 CON Nº RE: 202100000002959 – (ADQUISICION FINCA LINDANTE CONCELLO) 1:32:31
DECISIÓN PRESENTAR MOCIÓN COMO RUEGO 1:42:11
MOCION PRESENTADA POLO GRUPO POLITICO ALVC O DIA 24.09.2021 CON Nº RE: 2021000000002961 – (MADEIRA VALENZA) 1:42:30
VOTACIÓN INCLUSIÓN 1:43:31
VOTACIÓN 1 2:33:43
VOTACIÓN 2 2:34:08
MOCION PRESENTADA POLO GRUPO POLITICO PSOE O DIA 26.09.2021 CON Nº RE: 202199900001151- ( A PALMA) 2:34:29
VOTACIÓN 2:43:00
MOCION PRESENTADA POLO GRUPO POLITICO PSOE O DIA 26.09.2021 CON Nº RE: 202199900001151- (COMEDOR CANOSA- RUS) 2:43:15
DECISIÓN RETIRAR MOCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 2:43:26
MOCION PRESENTADA POLO GRUPO POLITICO PSOE O DIA 26.09.2021 CON Nº RE: 202199900001151- (C-552) 2:43:44
VOTACIÓN 2:57:40
C.- ROGOS E PREGUNTAS. 2:58:04
FIN DE LA SESIÓN 2:59:54