Sessió Composició de la Nova Corporació
Documentació associada:
20230617_PLE_INVESTIDURA.mp4
Llistat d'intervencions: